Takläggare Ockelbo

Kontakta oss om du behöver nytt tak

Takläggning

Hur går takläggning till?

Att taket är en viktig del av varje hus är självklart. De utgör det yttersta skyddet för varje hus och det är tack vare ett tack som huset skyddas mot regn, mot snö, mot hård vind samt mot tuffa minusgrader och ibland även extrem hetta. Lika självklart är det därför att ett tak inte har någon obegränsad livslängd och att man dels måste genomföra mindre reparationer samt ibland även ställd inför det faktumet att taket helt måste bytas ut.

Kort och gott; börjar man se att fukt- eller vattenskador uppkommer eller att energi- och uppvärmningsräkningen börjar skena iväg – ja, då är ett takbyte förmodligen i nära anstående och ett sådant ska vi titta lite närmare på här.

För hur går det egentligen till att genomföra ett takbyte? Oavsett material bör du överväga att ta professionell hjälp, bland annat med tanke på sin hälsa. Ett fall från ett tak kan innebära svåra skador och om man inte vidtar säkerhetsåtgärder – rep, ställning, speciella skor – så kan man göra sig fruktansvärt illa. Den första rekommendationen vi kan ge är alltså att man tar hjälp av oss som takläggare. Du kommer att få ett bättre jobb utfört än om du skulle försöka på egen hand. Priset är även förmånligt tack vare att du kan utnyttja rot-avdrag.

När vi lägger ett plåttak arbetar vi på följande sätt:

Underarbete

Vi tar en titt på undertaket. Om det är i gott skick behåller vi det givetvis och kan då lägga plåten på detta. Först måste vi dock se till att ha ett fräscht lager takpapp som skyddar mot fukt.

Vid ny montering av takpapp ska våderna väl överlappa varandra och läggs i takets längdriktning. Den första våden ska läggas parallellt med takfoten. Fogarna sätts normalt sett ihop med hjälp av asfaltsklister och därefter spikas de fast med förzinkad pappspik. Lämpligt är att dessa spikar har längden 20/28 samt att de har ett avstånd om cirka 6 cm från varandra.

Härefter sätts ströläkt över hela taket med ett avstånd på 600 mm. Ovanpå ströläkten sätts bärläkt, normalt med avståndet 525 mm; förutom vid taknocken där c-avståndet (medelpunkten) ska vara 485 mm.

På med plåten

I samband med att vi lägger ny plåt kan det även vara läge att byta ut hängrännor och stuprör. Om så är fallet fästs de nya genom att fälla in krokarna i den nedre bärläkten och sedan monteras en fotplåt på läkten. Det nya plåttaket  läggs mot vindriktningen det är viktigt att plåten passas in absolut vinkelrätt mot takplåten. Självborrande skruv gör jobbet enklare och gör det möjligt att fästa plåten direkt i bärläkten. Från takfoten jobbar vi oss sedan upp mot taknocken. Där läggs kortare våder innan nästa rad påbörjas. Nockplåten monteras genom att man borrar i varannan topp, mot tätningsband och med ändlock mot gavlarna. Mindre kapningar görs med fördel med hjälp av en plåtsax. Större sådana däremot – de kräver en så kallad nibblingsmaskin som vi givetvis har i vår egen maskinpark.

Plåttak skiljer sig från varandra. Vi har två olika varianter i vårt sortiment – ett klassiskt med spontar och ett som imiterar tegel, vilket kräver lite olika tillvägagångssätt. Gemensamt för båda är att vi ser till att detaljer såsom skorstenar, takfönster med mera passas in perfekt och skyddas med specialtillverkade plåtdetaljer vid behov (om det inte finns standardlösningar som passar). Det är en ytterligare fördel med att arbeta med oss då vi har ett eget plåtslageri.

Välkommen att anlita oss för din takläggning!

 

Vi lägger egenproducerade tak i tegel, plåt och stålplåt!